Budżet Inicjatyw Społecznych II edycja 2024 rok

ETAPY BUDŻETU INICJATYW SPOŁECZNYCH

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 26.02.2024 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 01.03.2024 00:00 29.03.2024 14:00
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 30.03.2024 00:00 03.04.2024 15:30
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 04.04.2024 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 13.05.2024 00:00 27.05.2024 18:00
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 07.06.2024 14:00