Budżet Inicjatyw Społecznych 2024

Szanowni Państwo !

Już 1 marca rusza proces konsultacji społecznych zwanych Budżetem Inicjatyw Społecznych 2024. W terminie od 1 do 29 marca każdy mieszkaniec Gminy Tarnowo Podgórne może zgłosić projekt do BIS 2024 II edycja.

W ramach budżetu mogą być zgłoszone projekty prospołeczne, realizujące zadania własne gminy, których realizacja odbywa się wyłącznie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i są zgodne z prawem. Projekty mają dotyczyć działań o charakterze kulturalnym, sportowym, prorodzinnym oraz promującym Gminę, niewytwarzających środków trwałych. Zgłaszane projekty nie mogą dotyczyć inwestycji.

Wartość maksymalna zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty 8 000 zł brutto

Wkład pracy Wnioskodawcy oraz praca społeczna innych osób uczestniczących w realizacji Projektu nie może być finansowana z Budżetu. 

Projekty zgłasza się w wyznaczony terminie na formularzu określonym w Zarządzeniu Wójta wraz z listą poparcia. Projekt musi zostać poparty przez 20 mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne (nie wliczając w to Wnioskodawcy). 

Formularz zgłoszenia projektu należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 (budynek A) , Wydział Obsługi Klienta lub do Filii w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1 

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne można pobrać w zakładce O BUDŻECIE

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

e-mail [email protected]

 telefon 618959205; 618959264