ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Zgłaszanie projektów do Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne odbywa się w dniach od 3 lutego do 4 marca 2020 r. 

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Tarnowo Podgórne. 

W ramach budżetu mogą być zgłoszone projekty prospołeczne, realizujące zadania własne gminy, których realizacja odbywa się wyłącznie na terenie Gminy Tarnowo Podgórne i są zgodne z prawem. Projekty mają dotyczyć działań o charakterze kulturalnym, sportowym, prorodzinnym oraz promującym Gminę, niewytwarzających środków trwałych. Zgłaszane projekty nie mogą dotyczyć inwestycji.

Wartość maksymalna zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty 8 000 zł brutto

Wkład pracy Wnioskodawcy oraz praca społeczna innych osób uczestniczących w realizacji Projektu nie może być finansowana z Budżetu. 

Projekty zgłasza się na formularzu określonym w Zarządzeniu Wójta wraz z listą poparcia. Projekt musi zostać poparty przez 20 mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne (nie wliczając w to Wnioskodawcy). 

Formularz zgłoszenia projektu należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115 (budynek A) , Wydział Obsługi Klienta lub do Filii w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75 C (Pasaż handlowy)

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne pobrać można TUTAJ 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: